» سیب زمینی داغ

سودی که پشت این پیام‌های دروغین و بدون مدرک و قضاوت‌های نادرست نشسته در لذتی است که ما به اشتباه شناخته‌ایم.


مردن ِ دیکتاتورها، آینه‎ی ضعف انسان‎هایی است که جنگ نمی‎خواهند. آینه‎ی ناتوانی جمعیتی مدافع صلح که نمی‎توانند موجب تغییر دیکتاتورها، و یا تنبیه شان شوند. یک دیکتاتور می‎میرد. به مرگ طبیعی و این قصه غمناک است.


پیش‌نهاد وبلاگ