» سیسمونی

عاقبت می‌فهمم تاسیانه یعنی خوشحالی والدین که دختر بچه‌دار می‌شود و دیگر نمی‌ترسند که خانواده‌ی شوهر به خاطر بچه‌دار نشدن یا به بهانه‌ی دیگری و بدون منع بچه، دختر را بیاندازند بیرون. تاسیانه یعنی خانواده‌ی زن حالا کمتر می‌ترسند.


پیش‌نهاد وبلاگ