» س.ع.ص

فهمیده‌ام دنیا اسباب بازی خطرناکیست که طرز استفاده‌اش را هنوز یاد نگرفته‌ام. فهمیده‌ام عابران پیاده‌ی زندگی‌ام خیلی زود لبخند زدن را فراموش می‌کنند.


پیش‌نهاد وبلاگ