» شادی

به واقع هنوز که هنوز است مدل شادی کردن درست درمان در مراسم عروسی برای آدم‌های مذهبی و اهل رعایت مشخص نیست.


لبخند خانم فروشنده تو ذهنم چرخید… کاملا مطمئن بود این خدا هست که روزی رسونه، حتی اگر بنده‌های خدا باورشون نشه


این‌همه سال راکد و مرداب وار زیستم تا امروز به این یقین برسم که این‌ها، همه‌اش نقابی است که بر چهره‌ی ترس‌ها و بزدلی‌هایم نهاده‌ام.


کتک بدترین نوع خشونت علیه زنان نیست. کبودی و زخم و شکستگی خوب می‌شوند. قدرت و شادابی و باور به خویشی که از زن در طول ماه‌ها و سال‌ها گرفته می‌شود گاهی هیچ وقت هیچ وقت ترمیم نمی‌شود.


غم انگیز است، خیلی غم انگیز است، همین که پاییز آمده و من نمی‌توانم دیگر در هیچ خیابانی منتظر کسی باشم، زمان دارد به سرعت می‌رود، و من فقط روزی دوازده سیزده ساعت دارم به این فکر می‌کنم که کاش زمان زودتر بگذرد، بس که خسته‌ام، بس که آینده‌ام در گذشته‌ام فراموش شده..


مهم نیست این دلخوشی چه باشد یا که باشد اما باید باشد. باید باشد تا تو ساعتی توی این دنیای جدی و عبوس، شاد باشی و امید به ادامه راه داشته باشی…


  گاهی سفره‌های دو نفره می‌ارزه به صد تا از مهمونی‌های پر جمعیت… انقدر تو رو شاد می‌کنه که وسط شلوغی و هیاهو هیچ وقت پیدا نمی‌کنی این نوع جنس شادی رو…  


پیش‌نهاد وبلاگ