» شبکه‌‌هاى اجتماعى مجازى

یک‌بار دیگر این ویژگی ناتمام و ممتد بودن دنیای مجازی حتی بعد از نیستی کاربر خورد توی ذوقم.


پیش‌نهاد وبلاگ