» شب‌های احیا

این روزها هی تقویم را نگاه می‌کنم هی دلم می‌خواهد زودتر رمضان از نیمه بگذرد زودتر برسیم به شب نوزدهم حتی‌تر شب بیست و سوم بعد از قبلش هی من بگویم احیا برویم حرم و هی همه برای خودشان جاهای مختلف را پیشنهاد بدهند و آخر هم حرف من بشود و برویم حرم هر پنج تاییمان…


پیش‌نهاد وبلاگ