» شخصیت‌

در راه به این فکر کردم که این آدم‌ها پیش خودشان مگر چطور فکر می‌کنند؟ اینکه اعداد و ارقام نشان دهنده‌ی شخصیت‌مان است؟


پیش‌نهاد وبلاگ