» شمال غربی جنوب شرقی

گویا همه خانم‌ها یک دختربچه درون دارند که از تصور خودشان با لباس سفید لذت می‌برند، خانم‌هایی که ازدواج کرده‌اند با خاطره لباس سفید. ربطی هم ندارد چقدر ازدواجشان موفق بوده، صرفن تصویر خودشان را با لباس سفید دوست دارند…


پیش‌نهاد وبلاگ