» شهرمن

من هیچ وقت شهر کوچکم را با خیابان‌های دود زده، متروهای شلوغ، آدم‌های نا آشنا، مراکز خرید بزرگ و متنوع، بازارهای رنگارنگ، برج‌های سر به فلک کشیده، هوای کثیف و همسایه‌های خشک و سرد عوض نمی‌کنم …


پیش‌نهاد وبلاگ