» شهر کوچک

باید شوهرش می‌دادی همان روزها، که هی در گوشش بخوانند از مشکلاتی که برای یک دختر تنها پیش می‌آید و پز دخترانشان را بدهند که همین جا پیام نور درس می‌خوانند و درست است دولتی راه دور100 % قبول می‌شد اما پیام نور رفت که شــــب توی خانه پدرش سرش را روی بالش می‌گذارد.


پیش‌نهاد وبلاگ