» شهید جهان آرا

تازه می‌فهمم بهشت همین نزدیکی‌ها بود. توی جاده‌ی بهشت زهرا (س)… جاده‌ی بهشت نزدیک بود ما خودمان را از آن دور می‌دیدیم…


پیش‌نهاد وبلاگ