» شهید همت

اصلا بیشتر به من مزه داد. دیدم این آدم راهی را طی کرده و بعد خودش با عشق خودش، دور برگردان زده و برگشته.


پیش‌نهاد وبلاگ