» شوهر

من البته نه مثل بابام فکر می‌کنم نه مثل شوهرم. مثل خودم فکر می‌کنم و خودم دوست دارد که هم پول دربیاورد هم کتاب بخواند. دوست دارد یکی از دیوارهای خانه‌اش را از کف تا سقف پر از کتاب کند و یک حساب داشته باشد که توش را با پول‌های خودش پر کند!


پیش‌نهاد وبلاگ