» شیب

موناااااااااا برای دانشکدمون دارن شیب(رمپ) می‌زنن مثل اینکه بو بردن تو سال دیگه اینجایی.


پیش‌نهاد وبلاگ