» شیمی

دختری با تفکر امروزی، هیچ‌وقت چهره و زیبایی‌های مصنوعی مرکز توجهش نیست. دختر متفکر امروزی تمام هم و غمش کوچک بودن بینی و حجیم بودن لب‌ها و رنگ به رنگ کردن موها و هزار جور ادا و اطوار دیگر نیست. دختر امروزی کسی نیست که تعداد کتاب‌های خوانده‌اش به زور به تعداد انگشت‌های یک دست می‌رسد، در حالیکه جعبه سایه پشت چشم دارد با 64 رنگ!


پیش‌نهاد وبلاگ