» صحرا

هرچه که هست انگار می‌دانند که خوش‌شانسی اوّل شدن، باارزش‌تر و بهتر بودن نمی‌آورد…


پیش‌نهاد وبلاگ