» صداقت

دلم امروز گرفت.. دلم گرفت که دیگر خیلی‌ها صداقتشان را فراموش کرده‌اند…


پیش‌نهاد وبلاگ