» طوبی

خیال کودکانه خویش را به حُرم گونه‌های تو گره می‌زنم… و واژه‌هایم را در همان بلندا… به قامت آسمان… فریاد می‌زنم…


پیش‌نهاد وبلاگ