» عاشقانه‌های قلم و کاغذ

چون اگه از الان عاشقم بشه وقتی زنش بشم دیگه عاشقم نمی‌شه. ازم خسته می‌شه. اگه خسته هم نشد بهم عادت می‌کنه.


پیش‌نهاد وبلاگ