» عاشقی

مادر جان این درست که هر وقت حرف از ازدواج می‌زنی یک جورایی حرف را عوض می‌کنم، طفره می‌روم، تا می‌توانم مسخره بازی در می‌آورم، بد اخلاقی می‌کنم و تو دلگیر می‌شوی و غصه می‌خوری؛ اما تو مادر باش، مادر باش و برای روز مبادا عاشقی یادم بده.


پیش‌نهاد وبلاگ