» عروسک بازی

گاهی از شدت ذوق دلم می‌خواهد عروسکم را بفشارم و گاهی از شدت ترس دلم می‌خواهد شبانه فرار کنم و در میان این احساسات خوابم می‌برد…


پیش‌نهاد وبلاگ