» عروس و مادرشوهر

تقصیر نداشتیم البته، جز منفی بافی‎های معمول زنانه هیچ کلاس و کتاب و آموزشگاهی به ما یاد نداده بود وقتی وصلت می‎کنیم – چه عروس شویم چه مادرشوهر- بینش ما و رفتار ما باید چگونه باشد که حاصلش دوستی یا حتی همزیستی مسالمت آمیز باشد.


پیش‌نهاد وبلاگ