» عقاید

می‌ترسم از این که سرنگ عقایدم را بخواهم به زور به فرزندم تزریق کنم. می‌ترسم…


پیش‌نهاد وبلاگ