» غم‎

کاش می‌شد جلوی تمام ناگهان‌ها را گرفت.


پیش‌نهاد وبلاگ