» غول

درست است بعضی از غولفاق‌ها حالمان را بد می‌کنند اما غول نیستند باز هم اتفاق‌اند اتفاق‌هایی که می‌گذرند و باعث اضافه شدن چیزهایی می‌شوند با نام تجربه.


پیش‌نهاد وبلاگ