» فاطمه همدانیان (یک‌زن)

در دل به خودم بد و بیراه می‌گفتم که چرا اینقدر به حرف این همکلاسی‌های بی‌مغزم اهمیت دادم و ذهنیتم را راجع به غزلباف این همه کژاندیش کرده‌ام… اما دیگر کاریش نمی‌شد کرد…


پیش‌نهاد وبلاگ