» فاطیما

شاید یکی از دلایلش هم کوتاهی ما وبلاگ نویسان در حق یکدیگر باشد، مایی که در لینک هامان هر نوع وبلاگ آپ شده یا نشده را داریم ولی آن ناب نویسان را شاید نه!


انگار عادتِ خنجر زدن به هم جنس، تکه‌ای از چرخه‌ی زنانگیست!


برگشتم سمت پنجره و دیدم صدای بارونه. اونم بعد مدت‎ها. تصویر اون روز این قاب بدجوری زنده‌م کرد. برگا خیس بودن. نارنجیِ خیس.


سرّ‌ش را نفهمیده‌ام هنوز، که چطور ممکن است همچین اتفاقی برای ما افتاده باشد. انقدر عادت. انقدر انس…


پیش‌نهاد وبلاگ