» فرار

انگار که در مجلس ترحیم زنانه‌ای شرکت کرده باشند برایم کنارشان جا باز کردند. نشستم کنار معلم فلسفه، چون چشم‌هایش بهم خندیده بود. زیر لب گفت یکی از دخترهای سال دوم همراه برادر همکلاسیش فرار کرده.


پیش‌نهاد وبلاگ