» فروشندگی

دوست دارم کمی با آن‌ها صحبت کنم. کتاب‌های خوب بهشان پیشنهاد کنم. بهشان توصیه کنم که کمتر خرج لوازم آرایشی و لباس کنند تا آخر ماه چندرغازی پس انداز داشته باشند! اما اصلا به من چه؟ انسان‌ها آزاد خلق شده‌اند و هر کس باید همانی باشد که دوست دارد!


پیش‌نهاد وبلاگ