» فقیرِ حقیرِ محتاج به رحمتِ خدا

راستش به تو امید دارم، که همیشه من در یادت هستم. اما به خود امید ندارم، که قبلاً هم فراموشت کرده‌ام و شاید باز هم طبق عادت فراموشت کنم.


پیش‌نهاد وبلاگ