» فیدلی

قطعن گودر یکی از خاطراتی‌ست که موقع بافتنی برای نوه‌هایم تعریف می‌کنم…


پیش‌نهاد وبلاگ