» قاصدکی به رنگ آسمان

حال عجیبی دارد آدم وقتی که می‌داند حتی وقت‌هایی که دستت را رها می‌کند و گم می‌شود، هوایش را دورادور داری …


پیش‌نهاد وبلاگ