» قاطعیت

یکی از غصه‌هایم در مدرسه دیدن مادرانی است که با غصه می‌گویند: “هرچی خواسته و در توانمون بوده فراهم کردیم اما دیگه نمی‌دونیم چه کار کنیم؟!” کی و کجا رمز سعادت فرزند اینگونه تعریف شد؟!


پیش‌نهاد وبلاگ