» قلاب بافی

هیچ کاری به پای هنرهای زنانه نمی‌رسد. یک مزه و شوق بی‌نظیری به همراه دارد که در هیچ کار دیگری وجود ندارد. ظرافت بی‌نظیری که باید به خرج بدهی. لطافتی که از وجودت باید به جان کار بریزی، چیزهایی که کمتر مردی قادر به انجام دادنش است و یک زن به راحتی با قدرت وجودی‌اش می‌تواند انجام دهد.


پیش‌نهاد وبلاگ