» قیصر امین پور

بعضی آدم‌ها که در زندگی آدم می‌آیند تاثیرشان نه به میزان روزهای بودنشان، که به عمق حضورشان است. بعضی رسوخ می‌کنند به جان زندگی آدم و می‌مانند و تاثیرشان همیشه می‌ماند.


پیش‌نهاد وبلاگ