» کفش‌ها

مثلا کفش‌های خانم‌های باربی و کشیده مثل خودشان ظریف و نازک است و کفش‌های آدم‌های دور از جان، شلخته هم مثل خودشان کج و کوله و پر از گرد و خاک! تپلو‌ها هم کفش‌هایشان مثل خودشان تپل هست! باسلیقه‌ها کفش‌هایشان تر و تمیز است…


پیش‌نهاد وبلاگ