» کودک

بسیار خسته و ناامید به نظر می‌رسید. از اینکه امسال پسرش نمی‌تواند به مدرسه برود ناراحت بود یاد روز اول مهر دوسال قبل افتادم، صبح وقتی می‌خواستم به اداره بروم تمام کوچه را گریه کردم، غصه خوردم با خدا حرف زدم، گفتم: چرا؟ خدا چرا من؟


پیش‌نهاد وبلاگ