» لاله‌های واژگون

خودت این روح و جسم و وجود و قلبمون رو مزینّ کن به زیباترین و قشنگ‌ترین و بهترین گفتار و کردار و رفتار…


پیش‌نهاد وبلاگ