» لولوی سر خرمن

می‌توانی یک بعد از ظهر تابستانی، زیر باد کولر، بغل دستت یک لیوان چای و بیسکوئیت بگذاری و بنشینی به خواندن خودت. به نظرم آن لحظه است که احساس رضایت می‌کنی از وجود این راوی، که گاهی با بی انصافی، لولوی سر خرمن حسابش می‌کردی.


پیش‌نهاد وبلاگ