» ماجراهای گلابتون بانو

باید تلاش کنم صحنه اون تخت سرد سنگی غسالخونه و پارچه‌های سفید تو ذهنم زنده بمونه تا شاید بتونم درست زندگی کنم، که دلی رو نشکنم، که غصه چیزهای بی ارزش رو نخورم…


پیش‌نهاد وبلاگ