» مادرجان

بچه‌های امروزی بچه‌های افسرده‌ای هستند بود و نبودشان در خانه مشخص نیست هر کدامشان یک هندزفری در گوششان چپانده‌اند و از صدای جیغ و خنده خبری نیست حتی ظرفی را هم نمی‌شکنند


پیش‌نهاد وبلاگ