» مادر و پسر

بعضی وقت‌ها این خلوت مادر و پسرانه انگار از واجبات است. پسرم دارد برای کلاس اول آماده می‌شود. دارد هفت سال کودکی و پادشاهی‌اش را می‌بوسد و می‌گذارد کنار. دارد مرد می‌شود.


پیش‌نهاد وبلاگ