» ماه رجب

و با خنده گفته بود چای تازه دم عصر را بیاوریم توی حیاط و منتظر بمانیم ابرها بروند و هلال ماه رجب، روشنی‌اش را بپاشد روی چشم‌هایمان و دعا کنیم برای قلب‌هایمان که آرام بمانند…


پیش‌نهاد وبلاگ