» مبعث

تو برکتی، تو سلامی، تو نعمتی، تو کلامی… برای عالمِ خلقت، همیشه سنگِ صبوری


پیش‌نهاد وبلاگ