» مثل دو تا ماه

پسرک سالم و طبیعی ارزیابی شده بود و من ذوق روزهایی را داشتم که جادوی الفبا را یاد می‌گیرد…


پیش‌نهاد وبلاگ