» مرا آفرید آن‌که دوستم داشت

گفتم «چشم‌هایت را باز کن ببینم هنوز همان‌قدر سرخ‌اند؟ چشمهایت را باز کن یک بار دیگر حسینت را ببین…»


پیش‌نهاد وبلاگ