» مریم چهاربالش

واقعیت آن است که امیدهای زنان و دختران در حال رنگ باختن است و این یعنی کشتن عشق و بی‌تردید از این کشتن تنها کشته مغموم نمی‌شود وقتی عشق را می‌کشیم، همراه با آن جامعه را به مسلخ می‌بریم.


سبک زندگی از آن دست موضوع‌هایی است که می‌تواند موجب ایجاد تغییرات پایدار و ماندگار شود


اگر همه دنیا شکوفه گیلاس باشد، دیگر زیبایی بی‌معنا خواهد بود، دنیا با همین سبک‌ها و با همین سنگین‌هایش متفاوت است و زیبا و قابل زندگی‌کردن.


پیش‌نهاد وبلاگ