» منصوره مصطفی زاده

اصلا همین که آدم تمام عشقش را دو دستی تقدیم این موجودات فسقلی می‌کند، محدود شدن است دیگر! اما مگر محدودیت چیز بدی است؟ عشق، آخر محدودیت است. ولی بهتر از عشق چه چیزی سراغ دارید؟ محدودیت را عشق است!


پیش‌نهاد وبلاگ