» من و روزهای فصل سوم زندگی

گفت مطمئنی از اول قرار بوده سوخاری باشه؟ سرم رو تکون دادم: نچچچچ! ولی لابد حکمت الهی بوده!


پیش‌نهاد وبلاگ