» من و کتاب

شمارشگر کنار وبلاگم می‌گفت هر روز ده‌ها نفر مهمان نوشته‌هایم هستند. حالا هیچ وقت هم شمارشان بالای صدتا نرسد. مهم نیست. همین پنجاه شصت تا اگر از ته دل بخوانند و از ته دل بنویسی برایشان می‌ارزد به هزارتا مخاطب سرسری نشریه که بیشتر عکس‌ها را نگاه می‌کنند.


پیش‌نهاد وبلاگ